Popunjenost

Zauzetost svakog apartmana možete provjeriti na kalendarima (dolje).

PRIZEMLJE

0-1 (Apartman za 2 osobe)

Calendar is loading...
- Dostupno
 
- Zauzeto
 
- Rezervirano

0-2 (Apartman za 3 osobe)

Calendar is loading...
- Dostupno
 
- Zauzeto
 
- Rezervirano

1. KAT

1-1 (Apartman za 4 osobe)

Calendar is loading...
- Dostupno
 
- Zauzeto
 
- Rezervirano

1-2 (Apartman za 4 osobe)

Calendar is loading...
- Dostupno
 
- Zauzeto
 
- Rezervirano

2. KAT

2-1 (Apartman za 4 osobe)

Calendar is loading...
- Dostupno
 
- Zauzeto
 
- Rezervirano

2-2 (Apartman za 4 osobe)

Calendar is loading...
- Dostupno
 
- Zauzeto
 
- Rezervirano

3. KAT

3-1 (Apartman za 3 osobe)

Calendar is loading...
- Dostupno
 
- Zauzeto
 
- Rezervirano

3-2 (Apartman za 3 osobe)

Calendar is loading...
- Dostupno
 
- Zauzeto
 
- Rezervirano